Perfecto HTS 16 - syntetyczny nośnik ciepła

Perfecto HTS 16 - syntetyczny nośnik ciepła

Opis

Perfecto HTS 16 jest wysokotemperaturowym syntetycznym olejem grzewczym. W porównaniu do konwencjonalnych mineralnych olejów grzewczych posiada wyższą stabilność termiczną dlatego temperatura obiegu może być wyższa o około 20°C w porównaniu do systemów z olejem mineralnym. Posiada niskie ciśnienie par, wysokie ciepło właściwe oraz wysoką przewodność cieplną.

Zastosowanie

Perfecto HTS 16 jest szczególnie polecany do zamkniętych, bezciśnieniowych systemów grzewczych opartych na fazie ciekłej, pracujących przy temperaturach obiegu w zakresie 320°C do 350°C i przy maksymalnej temperaturze warstwowej do 374°C. (w systemach gdzie temperatura obiegu jest poniżej 320 °C można zastosować Transcal N na bazie mineralnej). Kiedy w zbiorniku wyrównawczym temperatura przekroczy 50°C należy zastosować kurtynę z azotu, aby zminimalizować utlenianie. Przed uruchomieniem system powinien zostać przetestowany pod ciśnieniem pod względem szczelności a następnie dokładnie przepłukany przy pomocy Perfecto HTS 16. W żadnym wypadku nie wolno używać do tego celu wody. Po przepłukaniu należy układ opróżnić, następnie napełnić świeżym Perfecto HTS 16. Należy dokładnie odpowietrzyć cały układ oraz usunąć wilgoć w miarę jak wzrasta temperatura w układzie.

Zalety

  • Doskonałe właściwości przenoszenia ciepła w długim okresie.
  • Bardzo dobra stabilność termiczna pozwalająca na pracę układu do 350°C.
Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl