Perfecto HTS 0801 - syntetyczny nośnik ciepła

Perfecto HTS 0801 - syntetyczny nośnik ciepła

Opis

Perfecto HTS 0801 jest żółtym, klarownym, syntetycznym olejem grzewczym na bazie izomerów dibenzyltuloenu.

Zastosowanie

Castrol Perfecto HTS 0801 jest polecany szczególnie do zamkniętych, bezciśnieniowych systemów grzewczych pracujących przy wysokich temperaturach obiegu. Castrol Perfecto HTS 0801 można stosować od temperatury -5°C (do tej temperatury jest pompowalny przy użyciu pomp Kreisel) do około 350°C dla układu grzewczego. Temperatura warstwowa filmu olejowego nie może przekraczać 380°C. W przeciwnym wypadku nastąpi rozkład termiczny produktu. Przed uruchomieniem system powinien zostać przetestowany pod ciśnieniem pod względem szczelności, a następnie dokładnie przepłukany przy pomocy Castrol Perfecto HTS 0801. W żadnym wypadku nie wolno używać do tego celu wody. Po przepłukaniu należy układ opróżnić, następnie napełnić świeżym Castrol Perfecto HTS 0801 i dokładnie odpowietrzyć cały układ. W miarę jak wzrasta temperatura w układzie przy ok. 120°C należy zatrzymać podgrzewanie, aby usunąć resztę wilgoci z układu. Jedynym miejscem, w którym olej styka się z powietrzem jest zbiornik wyrównawczy. Chociaż Castrol Perfecto HTS 0801 jest odporny na utlenianie w przypadku, kiedy w zbiorniku wyrównawczym temperatura znacznie wzrośnie, należy zastosować kurtynę z azotu, aby zminimalizować utlenianie.

Zalety

  • Szeroki zakres temperatur pracy.
  • Bardzo dobra stabilność termiczna.
  • Maksymalna temperatura pracy wyższa niż dla olejowych nośników ciepła na bazie mineralnej.
  • Brak zakresu temp. wrzenia-jedynie wysoka temperatura wrzenia.
  • Wysoka maksymalna temperatura warstwowa.
Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl