Transcal N - olej grzewczy

Transcal N - olej grzewczy

Opis


BP TRANSCAL N jest wysokiej jakości olejem grzewczym mineralnym, posiadającym niską prężność pary, wybranym ze względu na wysoką stabilność termiczną, ciepło właściwe i przewodnictwo cieplne.

 

Zastosowanie


BP TRANSCAL N jest zalecany dla zamkniętych, bezciśnieniowych systemów grzewczych opartych na fazie ciekłej, pracujących przy temperaturach objętościowych do 320°C i przy maksymalnej temperaturze warstwowej 340°C (w systemach, gdzie temperatury objętościowe dochodzą do 343°C, można zastosować syntetyczny płyn BP TRANSCAL SA). Systemy takie są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, budownictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych, drzewnym i w metalurgii. Ponadto w pralniach, na statkach oraz wszędzie tam, gdzie przeprowadza się odzysk ciepła z gazów spalinowych. Przed przekazaniem do użytku układ powinien zostać przetestowany pod ciśnieniem pod względem szczelności i następnie przepłukany BP Transcalem N. W układach takich nie wolno używać wody. Po przepłukaniu i opróżnieniu układ napełnić świeżym BP Transcalem N. System należy napełniać do momentu, w którym olej w komorze rozprężeniowej osiągnie 30-45% poziomu wymaganego w temperaturze roboczej. Powietrze musi zostać usunięte z systemu przed osiągnięciem temperatury roboczej. Ponieważ oleje mineralne powiększają swą objętość przy podgrzewaniu system powinien zawierać komorę rozprężeniową. Jest to jedyne miejsce gdzie dochodzi do kontaktu oleju z atmosferą. Pomimo bardzo dobrej odporności na utlenianie BP Transcalu N należy podjąć działania minimalizujące kontakt oleju z powietrzem, szczególnie gdy temperatura cieczy w komorze rozprężeniowej przekracza 50°C. Można w tym celu użyć pływającej pokrywy bądź oddzielić olej od atmosfery za pomocą gazu obojętnego. Uwaga: Określenia "temperatura zapłonu" oraz "temperatura palenia" w tabelach zawierających typowe charakterystyki są terminami czysto technicznymi, a ich wartości są wyznaczane na podstawie specjalnych testów. W układach wymiany ciepła jest sytuacją normalną, że temperatura robocza oleju jest wyższa niż jego temperatury zapłonu i palenia.

 

Podstawowe zalety


- wspaniałe własności wymiany ciepła oraz wysoka wydajność
- dobra cyrkulacja nawet gdy system rozpoczyna pracę w niskiej temperaturze
- charakterystyka zapewniająca długotrwałą i bezawaryjną pracę

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl