Transcal LT - olej grzewczy

Transcal LT - olej grzewczy

Opis


Transcal LT jest wysokiej jakości olejem grzewczym mineralnym łączącym niską prężność pary, wysoki poziom stabilności termicznej, specyficzną przewodność cieplną i termiczną z wyjątkową płynnością w niskich temperaturach.

 

Zastosowanie


Transcal LT jest polecany przede wszystkim do bezciśnieniowych zamkniętych systemów cieplnych opartych na fazie ciekłej, obejmujących obie gałęzie - grzewczą i chłodniczą ( np. tam, gdzie zachodzi reakcja egzotermiczna lub reakcja wymiany ciepła). Płynność w niskich temperaturach gwarantuje odpowiednią cyrkulację w najchłodniejszych częściach obiegu. Najwyższa zalecana temperatura pracy dla Transcalu LT wynosi 250°C, natomiast w układach chłodzących pracuje on efektywnie powyżej temperatury -30°C. Przed przekazaniem do eksploatacji, układ powinien zostać przetestowany ciśnieniowo pod względem szczelności, a następnie całkowicie napełniony Transcalem LT. Nigdy nie powinno się używać wody. Układ uprzednio przepłukany, a następnie opróżniony, powinien zostać napełniony świeżym Transcalem LT. Powietrze musi zostać całkowicie usunięte, zanim układ osiągnie najwyższą temperaturę. Dla osiągnięcia maksymalnej wydajności, płyn wymieniający ciepło powinien być wprawiany w obieg cyrkulacyjny na zasadzie przepływu turbulentnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby temperatura objętościowa płynu nie przekraczała 250°C, ponieważ mogłoby to wywołać degradację oleju. Pomimo nadzwyczajnej odporności Transcalu LT na utlenianie, należy przedsięwziąć środki ostrożności celem ograniczenia ekspozycji na działanie powietrza, szczególnie gdy temperatura w komorze ozprężeniowej przekracza 50°C. Można się zaopatrzyć w pływające wieko lub osłonić płyn gazem obojętnym.

 

Podstawowe zalety


- nadzwyczajne własności wymiany ciepła, które nie ulegają pogorszeniu przez długi okres czasu
- przydatność do układów obejmujących zarówno chłodzenie jak również ogrzewanie

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl