Olex WF 0801 - olej grzewczy

Olex WF 0801 - olej grzewczy

Opis


Olex WF 0801 jest przeźroczystym, żółtawym, syntetycznym olejem grzewczym do układów wymiany ciepła na bazie izomerycznych dibenzylotoluenów.

 

Zastosowanie


Olex WF 0801 jest polecany do zastosowania w bezciśnieniowych zamkniętych instalacjach wymiany ciepła pracujących w wysokich temperaturach. Olex WF 0801 może być stosowany w zakresie początkowych temperatur objętościowych pomiędzy -5°C (do tej temperatury można go tłoczyć zwykłą pompą wirnikową) a ok. +350°C. Temperatura warstewki, tzn. temperatura ścianki po stronie oleju grzewczego, nie może przekroczyć w żadnym miejscu instalacji 380°C. W przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo termicznego rozkładu oleju grzewczego. Przed napełnieniem układu wymiany ciepła powinien on być poddany próbie ciśnieniowej pod względem ewentualnie istniejących nieszczelności (nie stosować wody). W końcu układ należy przepłukać i napełnić świeżym olejem Olex WF 0801. W czasie napełniania należy zwrócić uwagę na dobre odpowietrzenie układu wymiany ciepła. W czasie rozruchu instalację należy ogrzewać powoli. W temperaturze około 120°C należy przez pewien okres czasu utrzymać stałą temperaturę, by mogła odparować obecna ewentualnie wilgoć. Zbiornik buforowy jest jedynym miejscem, w którym olej grzewczy styka się z powietrzem. Chociaż Olex WF 0801 jest odporny na utlenianie, to w bardzo wysokich temperaturach nad olej grzewczy w zbiorniku buforowym należy wprowadzić gaz obojętny (na przykład azot).

 

Podstawowe zalety


- szeroki zakres temperatur stosowania
- dobra stabilność termiczna
- maksymalna temperatura stosowania wyższa, niż dla olejów grzewczych na bazie olejów mineralnych
- olej wykazuje nie zakres temperatur wrzenia, ale wysoką temperaturę wrzenia
- wysoka maksymalna dopuszczalna temperatura warstewki

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl