Transclean 801 - detergent do układów wymiany ciepła

Transclean 801 - detergent do układów wymiany ciepła

Opis


Transclean 801 jest bardzo skuteczną, detergentową cieczą, rozpuszczalną we wszystkich mineralnych i syntetycznych olejach, służącą do wewnętrznego czyszczenia układów stosujących oleje grzewcze do wymiany ciepła. Pomaga w rozpuszczaniu i usuwaniu osadów węglowych, produktów utleniania i żywic z elementów grzejnych, układów rurociągów i zbiorników, redukując tym samym potrzebę czyszczenia mechanicznego. Transclean 801 rozpuszcza osady, zgromadzone na powierzchniach wymiany ciepła w wyniku długiej lub niezwykle intensywnej pracy i wprowadza je w obieg cyrkulacyjny; duże cząstki są usuwane przez filtry, natomiast drobiny pozostają w zawiesinie aż do usunięcia podczas wymiany oleju.

 

Zastosowanie


Transclean 801 może być używany zapobiegawczo lub jako środek czyszczący przed wymianą oleju na świeży. Oddziaływanie zapobiegawcze jest zalecane dla układów pracujących w trudnych warunkach, klasycznie prowadzących do szybkiej degradacji płynu. W takim przypadku, dodatek 0,5% Transcleanu 801 do oleju zapobiegnie utworzeniu się osadu na wewnętrznych powierzchniach układu. Przed opróżnieniem układu, spowodowanym przez nadmierną degradację oleju grzewczego wymieniającego ciepło, zaleca się wprowadzić do obiegu od 1 do 2 % Transcleanu 801 i pozostawić na okres 8 - 15 dni. Podczas tego "okresu czyszczenia" układ pracuje normalnie, ale filtry muszą być często kontrolowane, ponieważ mogą zostać zablokowane przez rozmiękczone osady. Po tym okresie olej jest spuszczany i wymieniany na nowy. W przypadku znacznych zabrudzeń, produkty degradacji oleju mogą tak znacznie pokrywać powierzchnie, że nie da się usunąć ich chemicznie; muszą wtedy zostać usunięte sposobami mechanicznymi. Transclean 801 jest kompatybilny ze wszystkimi olejami mineralnymi oraz syntetycznymi węglowodorami, lecz nie powinien być używany do produktów zawierających wodę i estry fosforanowe.

 

Podstawowe zalety


- niskie zużycie energii spowodowane podwyższeniem wydajności wymiany ciepła
- obniżenie kosztów czyszczenia układów wymiany ciepła
- umożliwienie usuwania osadów z niedostępnych powierzchni
- małe tempo działania

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl